USB mini disk ( sdb) - Disk'in gprted programı ile bölümlere ayrılması,
formatlanması
ve swap alanı oluşturma işlemi ; 17/18

USB mini
      disk ( sdb) - Disk'in gprted programı ile bölümlere
      ayrılması, formatlanması ve swap alanı oluşturma işlemi